Nama-Nama Hari Akhir

4:02 PM
Nama-Nama Hari Akhir
Nama-Nama Hari Akhir - Sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, ada beberapa nama lain hari kiamat.
a. Yaumul Ba’ats atau hari bangkit. Pada hari ini manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Maksudnya, manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali.
b. Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Pada hari ini manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur akan dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya.
c. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada hari tersebut amal perbuatan manusia semasa hidupnya akan dihitung. Pada saat itu manusia tidak dapat membela diri. Seluruh anggota badan berbicara sendiri sebagai saksi atas perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia.
d. Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal manusia. Jika amal kebaikannya lebih banyak, akan masuk surge. Sebaliknya, jika amal kejelekannya lebih banyak, akan masuk neraka.
e. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Pada hari ini manusia akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia.
f. Yaumul Akhir atau hari berakhirnya kehidupan di dunia.
Previous
Next Post »
0 Komentar