Contoh Naskah Drama Bahasa Sunda Untuk SMP

15.29
Contoh Naskah Drama Bahasa Sunda Untuk SMP
Contoh Naskah Drama Bahasa Sunda Untuk SMP
NASKAH DRAMA BASA SUNDA
“HIRUP MAH MOAL ANGGER"

DISUSUN KU :
KELOMPOK TILU

  1. ESA SANDING KUSUMAH
  2. FIRDA ZAMILATUNISA
  3. HELDI GIAN SANDIAN
  4. MUHAMMAD ZAIDAN
  5. NENDEN RIBQOTUL JANNAH
  6. NURMA YUNITA
  7. PITRIYANI
  8. SRI DEWI AYU RAHAYU
  9. WIDIA NURRUL IRSANI


PAWATAKAN
Esa : Jeger kelas
Firda, Ayu, Widia : Geng unyu-unyus nu cerewed
Heldi : Baladna Esa
Zaidan : Bapa guru
Nenden : KM kelas nu wanian
Nurma :
Pitri ( Klara ) : Murid anyar nu balaga


JALAN CARITA
Hirup Mah Moal Angger

Dina salah sahiji dinten, kelas 9b kalebetan murid anyar. Nu namina teh Klara, budak eta teh ngabogaan watak anu pikasebeuleun batur, gede hulu tur teu sopan kanu jadi babaturan teh, bageur na teh pas dipayuneun bapak guru we supados dijadikeun murid panutan.
(Enjing-enjing di jero kelas. Ayu, Widia, Firda nuju ngarumpi)
Widia :”Hey,hey dangukeun abi geura. Saurna kelas arurang teh kalebetan murid anyar namina teh Klara”
Firda :”Wah, maenya?”
Ayu :”Atuh beuki medet we siswa kelas arurang mah”
(Teu lila murid anyar datang ka kelas)
Klara :”Oh jadi ieu kelas anyar abi teh ? Meuni teu mewah ih jaba mani kalotor kieu geningan ?”
(Klara langsung calik, teu lila datang bapak guru)
Bapak guru: ”Assalamu’alaikum”
Siswa :”Wa’alaikumsalam”
Bapak guru: “Cik mana murid anyar teh? Sok atuh perkenalkeun diri heula ka payun”
(Klara leumpang ka hareupeun kelas ek ngenalkeun dirina)
Klara :”Perkenalkeun nami abdi Klara Nur Sapitri Diningrat Srikandes , nami mamah Yose Klara Srikandes sareng nami bapa Sumarjo Agmo Diningrat. Pagawean bapa abdi janten Duta Besar Indonesia anu gaduh Perusahaan Univeler sareng Mall Plaza Asia nu tempatna aya di Gunung Syawal. Abdi pindahan ti Sakola Internasional Bandung, alesan abdi ngalih nyaeta bapak abdi nuju ngabangun proyek perusahaan dipalih Cibolodo janten abdi gen ngiringan ngalih. Alamat bumi abdi di Perum Tutugan Gunung Syawal No.1 . “
(Barudak di kelas tingolohok padah perkenalan na mani panjang tur asa pangagulna nu jadi budak anyar teh)
Bapak guru: ”Pami atos mah, mangga calik.”
Klara:”Oke mister”
(Bapak guru mulai ngajar barudak, 4 jam pelajaran teu karasa geus beres. Ayeuna waktuna istirahat. Tapi si geng unyu-unyu kukulutus sorangan bari ngadelekan Klara nu kaciri sombongna )
Widia :” Ih abdi mah mani teu resep pisan ka si Klara, kesan na teh mani agul kumaha kitu nya, gaya na teh mani sagudang kitu rarasaan na teh ih?”
Firda :”Enya nya, keun we tempokeun ku arurang ek nepi kamana eta budak kalakuanna jiga kitu, can apal arurang sih (wajah sinis) “
Ayu :”Heeh nya, ke geura wang hereyan, soakeun geura.”
(Geng unyu-unyus ngincig ka warung)
Ayu :”Heh, tuh si Klara keur sorangan.“
Widia :”Ajaran sok siku tuh si Klara”.
Firda :”Kela-kela ek mayar heula keudeung.”
Nurma :”Janten 3.000 sadayana.”
Klara :”Entos ku abdi di bayarna.”
(barudak nu keur jarajan ting parolohok.Torojol si Esa and the gang ka warung)
Esa :”Sok atu sakatenan sareng nu abdi.”
Klara :”Oh nya sok atu itung-itung perkenalan.”
Widia :”Meni balaga kitu, samaruk arurang teu bisa mayar?”
Firda :”Nya enya atuh saha oge nu hayang dipangmayarkeun. Yeuh ah bi” (merekeun duit)
Heldi :”Eh ulah sok nolak rezeki, ari aya nu nraktir teh tarima”
Ayu :”Ah kalah beuki balaga atuh si Klara ari urang daek ditraktir mah”
Widia :”Geus ah wang ka kelas”
Firda :”Yap yap”
(Geng unyu-unyus ngaleos)
Heldi :”Aya ku kitu na eta budak tilu”
Esa :”Ah dasar, yap ah tuluykeun daharna”
Heldi :”Neng Klara, abi oge pangmayarkeun atuh nya”
Klara :”Enya sok mangga.”
(Barudak nu tilu ting darelek ka si Klara)
Jam ka 5 dimulai….
Zaidan :”Barudak sok kaluarkan buku matematikana.Soehkeun kertas 1 lembar. ”
Barudak :”Muhun pa.”
Esa :”Naha kudu ngaluarkeun kertas salembar??”
Heldi :”Ek ulangan bodo.”
Firda :”Wah pa, naha ngadadak kieu”
Nenden :”Geus jep, turutkeun we”
Widia :”Lah nanaonan”
Keur ulangan, murid sejen mah ngarasa bingung nempo soalna da beda tinu diajarkeun. Tapi Klara mah anteng-anteng wae ngerjakeun soal.
Waktu ulangan tinggal 2 menit deui..
Zaidan :”Sok enggalkeun barudak!”
Nenden :”Pa tambihan waktuna atuh”
Zaidan :”Ah sok enggal”
Waktuna seep
Zaidan :”Den, sok candakan soalna”
Nenden :”Mangga”
Nenden nyandakan soal sabari jamedud. Tapi Klara mah langsung masihkeun soalna ka pa guru.
Soal beres dikumpulkeun.
Ayu :”Hayang kaalem eta si Klara, meni ku sorangan dikumpulkeun na”
Firda :”Heeh padahal mah aya si Nenden”
Widia :”Pan emang kalakuan na kitu”
Esa :”Ah maraneh mah sok kitu ka si Klara teh, panan si Klara mah pinter jadi we ngumpulkeuna sorangan”
Firda :”Lah dasar hayang kaalem”
Ayu :”Perasaan si esa ngalem wae si eta, wah boa boa maneh bogoh ka si Klara!!”
Esa :”Ih lain kitu, pan ieu mah ngomong kanyataan”
Heldi :”Ih lain na bener? Ai tadi di warung ngomong naon?”
Esa :”Naon maneh teh?”(bari ngadelek)
Geng unyu unyus narawehan si Esa
Nenden :” Geus heh, garandeng-garandeng era ku batur keur mah kakara entas ulangan matematika.”
Zaidan :”Barudak heh,geus atuh entong garandeng teuing. Sok baca heula doa na, bubar”
Isukan na eta si murid anyar eta teh angger we balaga keneh
Tapi……
Sabulan kemudian eta si Klara teh jadi cicingeun, tara nraktir deui, geus tara loba gaya. Barudak sakelas tangtu ngarasa aneh kana kalakuan eta si Klara.
Nurma :”Hey,da saur bapa abi mah, bapa na teh bangkrut. Imah na ge ayeuna mah ngontrak di pengkereun bumi abdi. ”
Heldi :”Wah nu bener??.”
Esa:”atuh moal aya nu pangmayarkeun deui ayeunamah”
Firda :”Tah meureun ieu the balesan jang manehna, bongan meni balaga tuda”
Widia :”Heeh bener fir, balesan jiganamah ieu teh”
Ayu :”Tapi bener teu ieu teh?”
Nenden :”Ke wang Tanya ku urang”
Istirahat…
Nenden :”Hey,naha gening teu jajan ?”
Klara :”Heunteu da teu kunanaon.Ngan nuju males we.”
Nenden :”oohhhhhh….jadi kitu sugan teh aya naon.”
Nurma :”Mmm, sanes gara-gara masalah keluarga?”
Klara :”sanes ihh sanes” (reuwas)
Nenden :”Jujur we sok”
Nurma :” enya da saur bapa abi mah bapa klara teh bangkrut”
Klara ujug ceurik terus ngadeketan nenden
Klara :”Muhun leres bapa abi teh bangkrut, bapa abi katipu”
Nenden :”Euleuh, karunya teuing. Tos ulah nangis, nu penting mah klara tiasa sakola”
Nurma :”Muhun atos ulah nangis ihh”
Torojol datang budak geng unyu jeung si esa heldi
Widia :”Ih aya naon itu”
Firda :mana mana?
Ayu :”Ih itu tuh si klara kunaon? Ceurik ka si nenden gening “
Heldi :”tuh esa si klara kunaon?”
Esa :”ih naha ceurik? Ulah nanya ka urang atuh da teu apal”
Ayu :”nenden eta kunaon si klara ceurik”
Nurma :” suuuuut…..”
Nenden:” kehela kehela”
Klara eureun ceurik na
Klara : “Eh aya rerencangan, teu kunanaon abi mah (bari ngusap cipanon na)”
Firda : “ih kunaon sih?”
Nurma : “eta nu tadi dicarioskeun ku abi teh leres”
Firda : “nu mana?”
Widia : “oh anu bangkrut tea?”
Nurma : (unggut)
Zaidan: “bapak tos terang masalah klara kunaon, tos ayeuna mah teu kenging nangis wae, da sakola mah tos gratis ieuh, ayeuna mah klara focus kana diajar we heula nya (bari ngusapan klara)”
Klara :”muhun, mangga pak “
Nenden: “ pami masalah uang jajan mah, ke ti abi sareng rerencangan dipasihan, kan basa eta mah klara nu sok nraktir abi ayeuna mah abi sareng rerencangan nu nraktir klara”
Ayu :”tos klara, da hirup mah moal angger aya saat na diluhur, aya saat na dihandap”
Previous
Next Post »
0 Komentar